„Pasitikiu — Informuoju“

Vykdant projektą „Psichikos sveikatos stiprinimas bei darnūs santykiai Utenos „Saulės“ gimnazijoje“ gimnazijos svetainėje sukurta skiltis „Pasitikiu - informuoju“. Šios skilties tikslas, kad kuo greičiau ir, tikimės, drąsiau mokiniai galėtų gimnazijos vadovus informuoti apie matomas ar patiriamas patyčias ar kitas su gimnazijos saugumu susijusias situacijas.


Informacijos pateikėjas:


Tekstas:


© 2018 Utenos „Saulės“ gimnazija